title
Füüsilise ja sotsiaalse keskkonna tegurite mõju impulssostude sooritamisele rõivakaupluses
The effects of physical and social environment factors on impulsive purchase in clothing stores
keywords
füüsiline keskkond
sotsiaalne keskkond
rõivakauplus
impulsive purchase
physical environment
social environment
supervisor
defence date
language