title
Produktiivsuse parandamine kasutades ajalist ja liikumisuuringu tehnikat
Implementation of work study techniques for productivity improvement
author
Massad, Rodrigo Demoner
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network