title
Tugeva juhtseadme disain, mis kasutab libiseva režiimi juhtimist kahel rootori aerodünaamilisel süsteemil
Design of a robust controller using sliding mode control for two rotor aero-dynamical system
author
Coskunturk, Yigitcan
keywords
tras
helocopter
LQR
SMC
Lagrange equations
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus