title
Protsessipõhiseks juhtimiseks unifitseeritud aluse loomine Siseministeeriumi valitsemisalas
Creating a Unified Basis for Implementing Process-based Management in the Governance Area of Estonian Ministry of the Interior
author
Seier, Marko
keywords
protsessipõhine juhtimine
terminid
Siseministeerium
process based management
Estonian Ministry of the Interior
supervisor
defence date
language