title
Laser-kuumutusega in situ katalüüsi TMR mõõtepea süsteem
Laser-Heated NMR Probe System For In Situ Catalysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit