title
LIDAR ja RGB andmete põhjal reaalse keskkonna modelleerimine 3D keskkonnas.
Realistic Environment Modelling in 3D Based on LIDAR and RGB Data
author
Baykara, Baris Cem
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal