title
Mõõdikute ja kliendihaldussüsteemide joondamine rahvusvahelise Ettevõtte X kliendikeskuste näitel
Aligning KPI-s and client-center platforms in example of International Enterprise X client-centers
author
Leemet, Raul
supervisor
defence date
language