title
Veeproovides nitrosodimetüülamiini ja nitrosodietüülamiini sisalduse määramine kasutades tahkefaas ekstraktsiooni ja gaasikromatograafiat-massispektromeetriat
Determination of nitrosodimethylamine and nitrosodiethylamine in water samples using solid phase extraction combined with gas cromatography-mass spectrometry
author
Kiudorv, Lisett
defence date
language