title
Kasutatavuse testimise metoodikate ja protsesside analüüs Eesti Kaitseväe näitel
Analysis of Usability Testing Methods and Procedures on the Example of Estonian Defense Forces
author
Rehand, Gregor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 15.05.2033
department / college