pealkiri
Kasutatavuse testimise metoodikate ja protsesside analüüs Eesti Kaitseväe näitel
Analysis of Usability Testing Methods and Procedures on the Example of Estonian Defense Forces
autor
Rehand, Gregor
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 15.05.2033
instituut / kolledž