title
Olemasolevate teadmusbaaside pealt uute tõenäosuslike klassikuuluvusreeglite järeldamine
Generating probabilistic classification rules from existing knowledge bases
author
Rämman, Renet
keywords
rule extraction
knowledge extraction
commonsense reasoning
supervisor
study program
defence date
language