title
Parallellne metaheuristiline meetod üldistatud orienteerumisülesannete lahendamiseks
A Parallelized Metaheuristic for Generalizations of the Orienteering Problem
keywords
metaheuristikud
paralleelsed algoritmid
metaheuristics
combinatorial
parallel algorithms
supervisor
defence date
language