title
Erinevate puiduliikide ja ladumisskeemide mõju vineeri mehaanilistele omadustele
Effect of different wood species and lay-up schemes on the mechanical properties of plywood
author
Vahermets, Harti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal