title
Eesti kliimapoliitika suuniste analüüs energiamajanduses
Analysis of Estonian climate policy guidelines in energy management
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.