title
Klienditeeninduse protsessi parendamine restoranide tulemuslikkuse tõstmiseks läbi strateegilise personalijuhtimise
Customer service process redesign through strategic personnel management to improve restaurants' performance
author
Reimaa, Katarina
defence date
language