title
Inimkahjuga liiklusõnnetused Tallinnas
Human Casualties in Traffic Accidents in Tallinn
author
Preem, Maris
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information