title
Põlevkivifenoolide Rezol-fraktsiooni baasil alküülresortsiin-formaldehüüdvaigu tootmise tehnoloogilised arvutused
Technological сalculations of alkyl-resorcinol-formaldehyde resin production on the basis of shale phenols Rezol fraction
Технологические расчеты производства алкилрезорцино-формальдегидной смолы на основе фракции сланцевых фенолов Rezol
author
Kazak, Nadezda
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information