title
Oskuste halduskeskkonna analüüs ja kavandamine Avalanche Laboratory OÜ näitel
Analysis and Design of a Skill Management Software on the Example of Avalanche Laboratory Ltd
author
Kauksi, Johannes
supervisor
defence date
language
department / college