title
Ristkasutuse optimeerimine DenEesti OÜ-s kruiisilaevade Mein Schiff 3 ja 6 näitel
Cross-use optimization in DenEesti Ltd based on cruise ships Mein Schiff 3 and 6
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal