title
Eesti tingimustesse sobiliku puitsilla projekteerimisvõtted kahe kergliiklussilla näitel
Design methods of a timber bridge suitable for Estonian conditions with the example of two pedestrian bridges
author
Vinogradov, Katriin
supervisor
defence date
language