title
Majutusteenuse protsessianalüüs ja parendamine kulusäästliku lähenemisviisi abil
Hospitality service process analysis and improvement by the lean approach
author
Rahman, Md Hafizur
defence date
language