title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Maakri Kvartali A-hoone näitel
Analysis of construction technology and building site management based on the case study of building a in the Maakri Kvartal development
author
Raamat, Rasmus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information