title
Ühingu, mis on maksuresident muus kui omas registreerimisriigis, raamatupidamine ja finantsaruandlus
Accounting and financial reporting in company that is tax resident in other state than its registering state
author
Kõrge, Mattias
defence date
language