title
Kapitalistruktuuri kohandused COVID-19 pandeemia ajal: Tõendid kaheksast tööstusharust
Capital structure adjustments during the COVID-19 pandemic: Evidence from eight industries
author
Pasanen, Eemil Ilmari
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus