title
Alternatiivne tuleviku transpordisüsteem
Future of transportation with alternative propulsion
author
Alavi, Hadi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network