title
Töötaja kaasatuse mõju kliendi rahulolule ja ettevõtte majandusnäitajatele
Employee engagement impact on company's client satisfaction and financial indicators
author
Laan, Anni
keywords
töötaja soovitusindeksid
kliendi soovitusindeksid
ettevõtte majanduslikud näitajad
ettevõtte kasum
ettevõtte kasv
defence date
language