title
Veosuuna kasumlikkuse analüüs ekspedeerimisettevõtte Delamode Estonia OÜ näitel
Freight Route Profitability Analysis on the Example of Freight Forwarding Company Delamode Estonia PLC
author
Nurme, Hanna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.