title
Andmeaida kasutuselevõtu analüüs ja andmemudeli loomine ärianalüütika lahenduse juurutamiseks ettevõttes Isis Medical.
Data Warehouse Implementation Analysis and Data Model Creation to Implement a Business Intelligence Solution for Isis Medical Company
author
Mataloja, Andra
supervisor
defence date
language