title
Polügaamia võimalikkusest Eestis
Is polygamy possible in Estonia
author
Haug, Anette
keywords
põhiseaduslikud õigused
perekonna kaitse
family protection
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network