title
Tudengite akadeemiliste tulemuste ennustamine programmeerimise algkursuse aines meelestatuse analüüsi ja masinõppe kombineerimisel
Integrating sentiment analysis and machine learning to predict students' academic performances in an introductory programming course
supervisor
study program
defence date
language