title
Tarneahelas esinevate inimvigade arvesse võtmine plokiahela tehnoloogia arendamisel
Reckoning supply chain human errors in blockchain technology development
author
Šutov, Teelika
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network