title
Mikrovõrgu labori juhtimissüsteemi planeerimine ja projekteerimine
Planning and design of the control system of the microgrid laboratory
author
Ilinõh, Ilmar
keywords
taastuvenergia seadmed
energia juhtimine
tööstuslik andmeside
smart network
renewable energy equipment
industrial data communication
supervisor
defence date
language