title
Lõhketööde ohualade määramise metoodikate võrdlev analüüs
Comparative analysis of methods for determining the parameters of hazard areas in surface blasting
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information