title
Eesti tarbijate teadlikkus ökomärgistest ja selle mõju tarbijate ostuotsustele ilutoodete näitel
Consumer awareness of eco-labels on organic personal care products and its influence on consumer purchase decision in Estonia
author
Kondrat, Karolin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network