title
Six sigma metoodika juurutamine täiustamaks protsessi efektiivsust autotööstuse tootmise liinil
Implementation of six sigma methodology for the process efficiency improvement of an automotive production line
author
Thekkoot, Rahul Raveendran
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network