title
Väätsa Agro AS biometaanijaama lisatoorme tarneahelad
Plant of Väätsa Agro Ltd.
The supply chains of supplement raw materials for biomethane
author
Tatter, Carmen
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2026