title
Kutsete saatmise automatiseerimine "Tagasi Kooli" infosüsteemis
Automation of Sending Invitations in "Back to School" Infosystem
author
Liblik, Teele
keywords
Tagasi Kooli
relevantsuse skoor
sarnasuste leidmine
DataFrame
relevance score
data matching
supervisor
defence date
language
department / college