title
Süsiniku isotoopkoostise variatsioonid Kesk- ja Ülem-Ordoviitsiumis ning alam-Siluris Lelle ja Paatsalu puuraugu näitel
Variations in carbon isotope composition in the Middle and Upper Ordovician and lower Silurian based on the Lelle and Paatsalu drill cores, Central Estonia
author
Kaptein, Katriin
keywords
süsiniku isotoobid
Ordoviitsium
Silur
orgaanilise kestaga mikrofossiilid
carbon stable isotopes
Baltic paleobasin
organic-walled microfossils
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language