title
Finantsanalüüs ja prognooside koostamine Start-up OY näitel
Financial analysis and forecasting for Start-up OY
author
Aheristo, Topi Samuli
description
Lühikopkkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal