title
Katelseadmete töö uurimine 9. katlas põletatavate gaaside keemilise koostise ja vahekorra muutmisel
Investigation of performance of the boiler 9 set equipment when changing chemical composition and relation of the gases being burnt
Исследование работы оборудования котлоагрегата № 9 при изменении химического состава и соотношения сжигаемых газов
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Štšerbakova, Tatjana
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information