title
Keemilise hapnikuvajaduse määramise metoodika väljatöötamine, valideerimine ja rakendamine VKG Energia OÜ reovees
Development, validation and implementation of a technique for determining chemical oxygen consumption in waste water of VKG Energia OÜ
Разработка, валидация и внедрение методики определения химического потребления кислорода в сточных водах VKG Energia OÜ
author
Tšubenko, Natalja
keywords
keemiline hapnikutarbimine
suletud katseklaasid
R- ja X-kaardid
termoreaktor
sealed test tubes
R - and X - cards
thermoset
химическое потребление кислорода
сточные воды
герметичные пробирки
R- и X- карты
термореактор
валидация
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus