title
Euroopa suurpankade aktsiahinna sündmusuuring esmastele rahapesu puudutavatele meediakajastustele
Event study on the reaction of major European banks’ stock prices to primary money laundering media coverage
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus