title
Põlevkivisegu polüetüleeni jäätmetega pürolüüs KKT Oil OÜs
The pyrolysis of the mixture of oil shale with polyethylene waste at KKT Oil OÜ. Пиролиз смеси сланца с отходами полиэтилена на KKT Oil OÜ
author
Ossipov, Vladislav
keywords
polüetüleen (PE)
hüdrokonversioon
materjalbilans
polyethylene (PE)
pyrolys
hydroconversion
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal