title
Таллинский Политехник № 21 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.09.1983
language