title
Transporditav mehaanilise löögi seade tahmaosakeste sensorite testimiseks
Portable Mechanical Shock Machine for Soot Sensor Testing
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus