title
Eesti tööandjate hoiakud ja töötajate ootused palkade avalikustamisel värbamisprotsessis
The Attitudes of Estonian Employers and Employee Expectations on Disclosing Salaries in Job Advertisements
author
Põdra, Katrin
keywords
tööpakkumiskuulutused
töötasude avalikustamine
töötajate ootused
disclosing salaries in job advertisements
employee expectations
supervisor
defence date
language