title
Eesti mereala valitud piirkonna ja alambasseinide veealuse müra GIS analüüs: 50. protsentiili trend aastatel 2014 ja 2019
GIS analysis of selected Estonian marine area and its sub-basins: 50th percentile trends during years 2014 and 2019
author
Omer, Ivo
keywords
meremüra
hea keskkonnaseisund
good environmental status
defence date
language