title
Jääd struktureerivate valkude ekstraheerimine kalast ja nende aktiivsuse määramine räimes, kilus, haugis, kohas ja ahvenas
Extraction of ice structuring proteins from fish and assessment of activity in Baltic herring, Baltic sprat, Northern pike, Pike-perch and European perch
keywords
jääd struktureerivate valkude ekstraheerimine
jääd struktureerivate valkude aktiivsuse määramine
extraction of ice structuring proteins
assessment of activity of ice structuring proteins
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit