title
Menetluste automatiseerimine rahvastikuregistri elukohakande näitel
Automation of procedures using the example of residence entry in the population register
author
Kungla, Mairis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Pungas, Enel
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.05.2025
department / college