title
Kuluarvestussüsteemi rakendamine ettevõttes Temper OÜ
Implementation of the Cost Accounting System in the Company Temper OÜ
author
Ruuto, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 29.05.2022. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 29.05.2022. Not available at academic unit.